Begrijpend Lezen

Begrijpend lezen vinden veel kinderen moeilijk omdat ze het niet op de goede manier doen. Ze lezen een tekst, lezen de vier antwoorden waaruit ze kunnen kiezen, kiezen er één waarvan ze denken dat het het goede antwoord is en gaan verder met de volgende vraag. Vaak is dit echter niet het goede antwoord.

In mijn lessen lezen we de tekst, kiezen we een antwoord en gaan daarna controleren of het gekozen antwoord ook het goede antwoord is door terug te gaan naar de tekst. In de tekst kunnen de kinderen onderstrepen wat belangrijk is en wegstrepen wat niet belangrijk is. Pas als ze het stukje in de tekst gevonden hebben wat overeenkomt met hun gekozen antwoord, mogen ze het antwoord kiezen en gaan we verder met de volgende vraag.

Naast deze manier van werken wordt er ook aandacht besteed aan tekstverbanden, woordenschat, verwijswoorden, zinsbouw etc.