Bijles

Jijkanhetwel.nl geeft bijles in:

  • rekenen
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • taal

Ik geef bijles aan kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Tijdens een uur bijles begeleid ik maximaal twee kinderen. Elk kind werkt op zijn of haar eigen niveau aan een eigen programma.

Leren moet leuk zijn. Dan gaan kinderen met plezier naar school. Bij sommige kinderen gaat leren niet altijd even gemakkelijk. Om diverse redenen kan het zijn dat een kind minder goed presteert dan er van hem/haar verwacht mag worden. Een extra steuntje in de rug d.m.v. bijles kan dan uitkomst bieden.

Tijdens mijn werk zie ik veel kinderen die het plezier in leren kwijt geraakt zijn. Daarom vind ik het belangrijk om te proberen dat plezier weer terug te krijgen. Naast de uitleg die de kinderen krijgen, laat ik ze oefenen met andere werkvormen dan de oefeningen die ze op school krijgen en werk ik veel met leerspellen.