Spelling en taal

Spelling

In de spellinglessen ligt de nadruk op de spellingregels en het oefenen van de weetwoorden (woorden die je uit je hoofd moet leren). Ik bespreek met de kinderen alle regels die in hun groep aangeboden worden en oefen op verschillende manieren om de regels te onthouden. Het programma Muiswerk biedt veel oefenmogelijkheden en geeft uitleg als kinderen een regel vergeten zijn. Daarnaast werk ik met kinderen die veel moeite met spelling hebben met Taal in Blokjes. Met dit materiaal (gekleurde blokjes) bouwen kinderen woorden. Zo worden zij zich meer bewust van de structuur van een woord (klinkers en medeklinkers) en kunnen ze ook de spellingregels toepassen door blokjes weg te halen of toe te voegen.

Werkwoordspelling en grammatica

Bij werkwoordspelling en grammatica leg ik de regels uit en oefenen we met Muiswerk. Veel kinderen vergeten de regels snel omdat er op school niet regelmatig geoefend wordt. Door een aantal weken steeds dezelfde regel(s) te oefenen, onthouden ze ze makkelijker.