Rekenen

Ik leer kinderen te begrijpen wat er met rekenen van ze gevraagd wordt. Ik werk veel met materiaal en laat kinderen altijd kladblaadjes gebruiken. Zo kunnen ze teruglezen hoe de bewerking gemaakt moet worden en leren ze niet alleen een trucje aan. Rekenonderdelen die veel geoefend worden zijn: bewerkingen (plus-, min-, keer- en deelsommen), breuken, procenten, decimale getallen, maten en gewichten, klokken, omtrek, oppervlakte en inhoud. Daarnaast leer ik kinderen hoe je verhaaltjessommen moet aanpakken. Op school is hier vaak weinig tijd voor terwijl de Cito- en Ieptoets voor een groot gedeelte uit verhaaltjessommen bestaan.

Muiswerk

Kinderen die een grote achterstand hebben, laat ik veel oefenen met het programma Muiswerk (voor informatie: www.muiswerken.nl). Naast de oefeningen geeft het programma uitleg, zodat er ook thuis geoefend kan worden. Tijdens bijles bespreek ik de sommen die ze nog niet snappen en geef extra uitleg. Als kinderen gemotiveerd zijn om thuis een kwartiertje per dag te oefenen, kan een achterstand van een jaar of meer weggewerkt worden.

Methodes

Ik werk met veel verschillende methodes. Per kind kijk ik wat het beste bij hem of haar aansluit. Daarnaast heb ik veel verschillende materialen die ik gebruik om bewerkingen van sommen begrijpelijk te maken. Als kinderen zien wat ze doen, snappen ze sommen veel beter.