Waarom bijles?

Als leerkracht in het basisonderwijs viel het mij op dat er kinderen zijn die meer hulp en uitleg nodig hebben dan er op school gegeven wordt. Zij hebben moeite de aansluiting met de groep te behouden. Kinderen merken vaak zelf dat ze, ondanks extra hulp op school of thuis, niet goed mee kunnen komen. Dit is frustrerend en het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind worden minder. Daarom is het niet genoeg om alleen de leerproblemen aan te pakken, maar ook om ervoor te zorgen dat kinderen weer vertrouwen in eigen kunnen (terug) krijgen.

Sommige kinderen hebben moeite met een bepaald vak. Ze willen dit graag verbeteren, maar weten niet hoe. Door extra uitleg en een andere aanpak worden de resultaten meestal beter.

Tijdens de bijlessen wordt er gekeken waar de hiaten liggen. Als ik weet wat de beginsituatie is, pas ik de lessen daarop aan. Ik start met oefenstof die het kind wel snapt. Van daaruit gaan we werken aan oefenstof die nog niet begrepen wordt. Zo probeer ik de achterstand weg te werken.