Wie ben ik

Mijn naam is Karin Muller. In 1986 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. In datzelfde jaar ben ik begonnen op een school waarop veel kinderen met een achterstand zaten. Op deze school heb ik bijna twintig jaar gewerkt in de groepen 3 t/m 8. Daarna heb ik tot 2013 op verschillende scholen gewerkt, voornamelijk in de bovenbouw.

Ik heb cursussen gevolgd op het gebied van lees- en rekenbegeleiding en mijn ervaring is dat er voor kinderen met leerproblemen mogelijkheden zijn hun prestaties te verbeteren.Vanaf 2013 geef ik vier middagen per week bijles.

Als leerkracht was ik al geïnteresseerd in hoe het kwam dat kinderen problemen hadden met bepaalde vakken. Ik zag al snel dat het geen zin had om oefenstof die niet begrepen werd nogmaals op dezelfde manier te herhalen en zocht naar andere manieren om iets uit te leggen. Als de sommen of taalopdracht dan wel begrepen werden, gaf me dat veel voldoening. Op deze manier werk ik nu ook. Ik probeer uit te vinden waarom er zich een probleem voordoet en een manier van leren te vinden die bij het kind aansluit. Omdat ik met niet meer dan twee kinderen tegelijk werk, heb ik veel tijd om individuele instructie en begeleiding te geven.