Bijles

Jijkanhetwel.nl begeleidt kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Ik werk met groepjes van 2 of 3 kinderen. Leren moet leuk zijn. Dan gaan kinderen met plezier naar school. Bij sommige kinderen gaat leren niet altijd even gemakkelijk. Om diverse redenen kan het zijn dat een kind minder goed presteert dan dat er van hem/haar verwacht mag worden. Een extra steuntje in de rug d.m.v. bijles kan dan uitkomst bieden.

Jijkanhetwel.nl geeft bijles op de volgende gebieden:

  • rekenen
  • spelling
  • werkwoordspelling
  • begrijpend lezen
  • woordenschat
  • taal

Zelfvertrouwen

Naast het werken aan het probleemgebied wordt er ook gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Faalangst kan leiden tot onderpresteren. Het kind komt in een vicieuze cirkel terecht. Door de faalangst worden de prestaties slechter en omdat de prestaties slechter worden, wordt de faalangst groter. Tijdens de bijlessen probeer ik deze cirkel te doorbreken zodat het kind weer vertrouwen in eigen kunnen krijgt.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op